Woda Essentia Vitae
Wysowianka Zdrój

W cenę Pakietu Comfort wliczono:

 • Dystrybutor OASIS do dozowania wody gorącej i zimnej
 • Dwie 19-litrowe butle wody źródlanej Essentia Vitae
 • Każda kolejna 19-litrowa butla wody w cenie 13,90 netto
 • Każdy model dystrybutora może być na życzenie Odbiorcy wyposażony w podajnik do kubków.

Ceny dodatkowych usług i warunki dostaw:

 • Ddostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych w cyklu miesięcznym (co cztery tygodnie);
 • Dodatkowe dostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych płatne w cenie 10,00 zł netto za dostawę;
 • Przy instalacji każdy pakiet wyposażony jest w minimum 3 butle 19-litrowe, które użyczamy bezpłatnie na czas trwania umowy;
 • Na życzenie odbiorcy dodatkowo Pakiety mogą być wyposażone w wygodne stojaki do składowania butli zapasowych;
 • Sanityzacja wykonywana jest co 6 miesięcy w cenie 49,00 zł netto;

Podstawowe warunki zawieranych umów:

 • Okresem rozliczeniowym pakietów jest 1 miesiąc;
 • Czas trwania umowy: min. 12 miesięcy;
 • Przy zawarciu umowy na 18 miesięcy, Odbiorca za 3 pierwsze miesiące pokrywa koszt w wysokości 50% wysokości Pakietu Podstawowego;
 • Gwarancja utrzymania cen przez pierwszy okres trwania umowy.

W cenę Pakietu podstawowy Mini Bar wliczono:

 • Zbiornik ceramiczny do dozowania wody o temperaturze pokojowej w zestawie ze stojakiem drewnianym
 • Dwie 19-litrowe butle wody źródlanej Essentia Vitae
 • Każda kolejna 19-litrowa butla wody w cenie 13,90 netto

Zbiornik ceramiczny występuje w zestawie z drewnianym stojakiem wysokim lub niskim. Stojak wysoki na życzenie Odbiorcy dodatkowo wyposażony podajnik do kubków.

Ceny dodatkowych usług i warunki dostaw:

 • Ddostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych w cyklu miesięcznym (co cztery tygodnie);
 • Dodatkowe dostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych płatne w cenie 10,00 zł netto za dostawę;
 • Przy instalacji każdy pakiet wyposażony jest w minimum 3 butle 19-litrowe, które użyczamy bezpłatnie na czas trwania umowy;
 • Na życzenie odbiorcy dodatkowo Pakiety mogą być wyposażone w wygodne stojaki do składowania butli zapasowych;
 • Sanityzacja wykonywana jest co 6 miesięcy w cenie 49,00 zł netto;

Podstawowe warunki zawieranych umów:

 • Okresem rozliczeniowym pakietów jest 1 miesiąc;
 • Czas trwania umowy: min. 12 miesięcy;
 • Przy zawarciu umowy na 18 miesięcy, Odbiorca za 3 pierwsze miesiące pokrywa koszt w wysokości 50% wysokości Pakietu Podstawowego;
 • Gwarancja utrzymania cen przez pierwszy okres trwania umowy.

Twój pakiet tworzony na bazie pakietów podstawowych: Mini Bar, Comfort, umożliwiając dobranie dowolnej ilości dodatkowych butli 19 litrowych wody źródlanej Essentia Vitae w cenie 12,00 zł netto za sztukę oraz w cenie za 1 miesiąc dzierżawy:

 • Dystrybutor Standard do dozowania wody ciepłej i zimnej - 15,00 zł netto;
 • Dystrybutor OASIS do dozowania wody ciepłej i zimnej – 20,00 zł netto;
 • Dystrybutor Emax do dozowania wody ciepłej i zimnej – 20,00 zł netto;
 • Dystrybutor do gazowania wody oraz do dozowania wody ciepłej i zimnej – 50,00 zł netto;
 • Zbiornik ceramiczny do dozowania wody o temperaturze pokojowej ze stojakiem drewnianym – 7,00 zł netto

Możliwość dobrania dowolnego urządzenia wraz z dobraniem dodatkowo minimum 2 butli 19 litrowych Essentia Vitae.

Ceny dodatkowych usług i warunki dostaw:

 • Ddostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych w cyklu miesięcznym (co cztery tygodnie);
 • Dodatkowe dostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych płatne w cenie 10,00 zł netto za dostawę;
 • Przy instalacji każdy pakiet wyposażony jest w minimum 3 butle 19-litrowe, które użyczamy bezpłatnie na czas trwania umowy;
 • Na życzenie odbiorcy dodatkowo Pakiety mogą być wyposażone w wygodne stojaki do składowania butli zapasowych;
 • Sanityzacja wykonywana jest co 6 miesięcy w cenie 49,00 zł netto;

Podstawowe warunki zawieranych umów:

 • Okresem rozliczeniowym pakietów jest 1 miesiąc;
 • Czas trwania umowy: min. 12 miesięcy;
 • Przy zawarciu umowy na 18 miesięcy, Odbiorca za 3 pierwsze miesiące pokrywa koszt w wysokości 50% wysokości Pakietu Podstawowego;
 • Gwarancja utrzymania cen przez pierwszy okres trwania umowy.

Zalety oferty pakietowej Zalety Oferty pakietowej:

 • przejrzysta forma zawarcia umowy na dostawy wody źródlanej Essentia Vitae i urządzeń do jej dozowania, pozwalająca zaplanować koszty;
 • do wyboru okresy obowiązywania umowy: 12; 18; 24 lub 36 miesięcy;
 • stały miesięczny koszty pakietu przez cały okres obowiązywania umowy;
 • ustalony harmonogram dostaw co 4 tygodnie;
 • faktura na koniec okresu rozliczeniowego;
 • podczas trwania umowy możliwość jednej zmiany pakietu tak, aby dopasować go do potrzeb;
 • możliwość dodatkowych dostaw wody w danym miesiącu po zgłoszeniu e-mail: biuro@essentia-vitae.pl lub fax.: 16 676 07 60 wew.: 15;
 • możliwość dokupienia dodatkowo akcesorii do wody
Zalety oferty pakietowej

Serwis:

 • serwis techniczny urządzeń do 48 godzin po zgłoszeniu na e-mail:biuro@essentia-vitae.pl lub fax.: 16 676 07 60 wew.: 15;
 • dystrybutor zastępcze na czas awarii, tak aby Państwo w pełni korzystali z pakietu
 • stałe koszty za sanityzację dystrybutora w wysokości 49,00 zł netto; lub za zbiornik ceramiczny w wysokości 20,00 zł netto wykonywane co 6 miesięcy;
 • pomoc techniczna od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 -16:00,
Wysowianka Zdrój
Essentia Vitae
Infolinia
Facebook
Essentia Caffe Shop

Zapytaj o dostawę już dziś!

Pakiet podstawowy COMFORT
Pakiet podstawowy MINI BAR
Twój Pakiet
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*

* pola obowiązkowe
Saeco
point